Pezevenk

Dünya ahvâlinden haberi yoktur
Sohbeti din ile açar pezevenk
Komşusu aç iken kendisi toktur
Sanki melek olmuş uçar pezevenk

Karanlık işlerde zıplama ister
Evine granit * kaplama ister
Dünya mektebinden diploma * ister
İnsanlık dersinden kaçar pezevenk

Herkesin kabına çeşmesi akmaz
Erkek sinekleri hareme sokmaz
Fakir komşusunun yüzüne bakmaz
Selâmsız sabahsız geçer pezevenk

Sanırsın Allah'la akde oturmuş
Cennete giderken macun götürmüş
Hûriler'i dizip işi bitirmiş
Şimdi gılmanları seçer pezevenk

Aydınlığa düşman yobazın dölü
Hû çekerken şişmiş ağzında dili
Erbâbi, ülkede bunlardan dolu
Durmadan zehrini saçar pezevenk

Âşık ERBÂBİ

You Might Also Like

1 yorum

 1. Zibadır sevdiğim kadd-ü kametin
  Nice vasfedeyin civanım seni
  Beni Mecnun etti çeşm-i afetin
  Leyla'ya benzettim a canım seni

  Kaşların kemandır, müjganın oktur
  Arz-ı halin çeker müşterin çoktur
  Dünyayı verseler gönlümde yoktur
  Vermezen ey hüsn-i fettanım seni

  Erbabı aşıkım ey dil güvendim
  Hasretinle yandım canım efendim
  Hakikat eyle gel sen de levendim
  Gönlümün tahtında sultatım seni

  xxxx
  Hatadan saklasın İslam'ı Allah
  Münacat'ım budur Ulu Subhan'a
  Gelip geçer ömrümüzün kervanı
  Bir gün de Azrail sunar bu cana

  Dinleyin kelamı ahbab-ü yaran
  Bakındi kalmadı Mühr-i Süleyman
  Azrail bu canı aldığı zaman
  Götürürler anı mezaristana

  Ne ettiyse bulur anın içinde
  Fayda yoktur asla anın içinde
  İmam talkın verir başı ucunda
  Ol vakitte mevta kalkıp uyana
  Âşık ERBÂBİ

  YanıtlaSil

en derin düşüncelerini dök bebeğim